صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

بازگشت

 لیست پیشنهادات و انتقادات

فرستنده:
خدیجه رزاقی
سه شنبه 11 آبان 1395


  سـلــام فردا اول ماه صفر اسٺ براے حفظ از بلا صدقہ فراموش نشود. انشاءاللہ باخواندن این دعادراول ماه صفرازبلا دورشويد: سبحان الله یا فارج الهم و ياكاشف الغم فرج همي ويسرّ أمري وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقنی من حيث لاأحتسب يارب العالمين. پیغمبرفرمودند:هرڪس مردم رااز اين دعابا خبرڪنددر گرفتاريش گشايش پيدا مۍشود.

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت