صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

بازگشت

 لیست پیشنهادات و انتقادات

فرستنده:
میلاد رزاقی
شنبه 30 فروردين 1399


 سلام میخواستم برای شجره نامه اطلاعات بدهم گزینه نیاز به تحقیق بیشتر برای یافتن ارتباط با عبدالرزاق باز شود و سپس به ترتیب : حسن_باقر_حسن_حاج محمد_ملاباقر _ نورالدین _ بعد علی میرزا هست که اسم همسرش ماه باجی هست و فرزندان حمید _نورالدین _ رضا _نجیبه_جمیله_مرحوم سلیمه _ناهید _مهربانو چنانچه مایل بودید اسم فرزندان هم برای شما ارسال میکنم

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت