صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

مرحوم حاج کاظم آقا شریف کاظمی

 

مرحوم حاج کاظم شریف کاظمی در سال۱۲۹۳ در روستای ناریان در خانواده ای روحانی بدنیا آمد.

پدر بزرگوارشان شیخ شفیع و پدر بزرگشان شیخ کاظم شریف کاظمی در کسوت روحانیت خدمت میکردند.ایشان دوره ابتدایی خود را در تهران وتحصیلات حوزوی خود را در مدرسه مروی تهران گذراندند.سپس در روستای ناریان مشغول تبلیغ وترویج احکام دینی شدند وسالها در ناریان مشغول تدریس قرآن بودند وشاگردان بسیاری تربیت کردند.ایشان همچنین در مراسم تعزیه خوانی ماه محرم علاوه بر مدیریت ایفای نقش امام حسین (ع) را بر عهده داشتند.

سرانجام در سال ۱۳۷۲ دیده از جهان فرو بست.

       روحش شاد ویادش گرامی باد.

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت