صفحه اول درباره ما اخبار اقتصادی  آموزشی گالری ناریان در جهان یاد یاران تماس با ما  نقشه سایت
 

لطیفه های ارسالی نابغه

ما دهه شصتیا واسه خودمون

.

.

.

.

.

.

.

با شربت بستنی درست میکردیم میریختیمش تو لیوان استیل یه قاشقم توش مثلا چوب بستنی بود...

میذاشتیمش تو فریزر تا یخ بزنه.

پدرمون در میومد تا این شربته یخ بزنه..

.هزار بار میرفتیم چکش میکردیم


مجنون با انگشت روی خاک مینوشت :

لیلی لیلی...

پرسیدند چه میکنی؟

گفت :

.

.

.

.

.

.

.

چون میسر نیست من را کام او ... عشق بازی میکنم بانام او ...


 

جزوه امتحانی چیست ؟....

. . .

جسمی است سمی که در اولین تماس با دستها یا حتی نگاه کردن در کوتاه ترین زمان ممکنه انسان را به خوابی عمیق فرو می برد...:|


 

ﻳﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﻰ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻋﻘﺐ ﺳﻮﺍﺭ

ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ؛

ﮔﻔﺘﻢ ﺁﻗﺎ ﺧﻮﺏ ﺑﺮ ﻧﺰﺩﻯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﭘﻴﺶ ﻫﻢ ((:


ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭﻩ

ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ

ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﮕﻢ :

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻪ!!


تا حالا "خودکار" رو از آخر به اول خوندی؟!

راکدوخ...

معنی نداد نمیدونم چه مرگشه.....

گفتم شاید بشه ازش یه نکته اخلاقی درآورد که نشد.

ببخشید وقتتون رو گرفتم

من برم به اکتشافات بعدیم برسم:D


واکنش آقایون در برابر آرایش خانوماشون

موقع خرید : مگه داری میری مهمونی ؟

موقع مهمونی : مگه داری میری عروسی ؟

موقع عروسی : مگه تو عروسی ؟


غمگینم

.

.

.

.

.

.

.

.

مانند پسری که ابروهاش پر شده دو ساعت دیگه با دوست دخترش قرار داره ولی موچینشو گم کرده!!!!!


حضرت نوح رو بخاطر اون .....................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یه جفت پشه ای که با خودش برد داخل کشتی ..............

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نمیبخشم !!!!

  © 2006 www.naryan.com | Taleghan, Naryan | SMS: 3000722001892

صفحه اولاخبارآموزشیاقتصادی |گالری |ناریان درجهانیادیارانتماس با مادرباره مانقشه سایت